Available courses

Adresatami kursów będą uczniowie kl. III MEt

  Czas trwania kursu 04.05.2020 - 24.05.2020

  Cel ogólny: Przygotowanie do egzaminu praktycznego kwalifikacji M17

  Cele szczegółowe:

1. Zapoznanie z operacjami montażowymi.

2. Sporządzanie wykazów  niezbędnych narzędzi  i przyrządów,

3. Dobór metod obróbczych,

4. Określanie parametrów do obróbki mechanicznej,

5. Określanie wymiarów geometrycznych z określoną dokładnością.


Kurs dla klas trzecich i czwartych technikum informatycznego. Kurs zawiera zadania praktycznego i pisemnego egzaminu EE.09 i ich przykładowe rozwiązania oraz klucze do zadań.

Kurs ten zawiera testy dla elektryków, aby z łatwością zdali egzamin pisemny z kwalifikacji w zawodzie E.08.

Kształtowanie umiejętności rozwiązywania testów i zadań z elektrotechniki i elektroniki.